Haberler

KÜTAHYA MADEN İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULUMUNA YÖNELİK ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2017

 

Bu çalışma, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce yürütülen Kütahya’da madencilik ile ilgili Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Mİ-OSB) kurulumunun uygunluğuna dair bir ön fizibilite çalışmasıdır.  Bu çalışma, Kütahya ili mevcut maden potansiyeli ve mineral bazlı üretim yapan firmaların talepleri doğrultusunda il karar vericileri (Yerel Ekonomik Gelişme Programı-YEGEP) tarafından da önerilmiştir.

 

Dumlupınar Üniversitesinden hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, proje çalışanları küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar ile bazı organize sanayi bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Mİ-OSB gerekliliğinin analizi amacıyla Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelince sanayi siciline kayıtlı madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda elde edilen veriler literatür desteğiyle teknik ve ekonomik analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.

 

Çalışmalar sonunda, KOBİ sınıfındaki firmaların Mİ-OSB içinde yer almalarının gerekli olduğu ortaya çıkarılırken, büyük ölçekli firmaların ise yeni yatırımlarını OSB içerisinde değerlendirebileceği görüşü ortaya çıkarılmıştır.  Başta sanayinin yoğun olduğu Marmara bölgesine ve büyük şehirlere yakın olan Kütahya ilinin bölgedeki yatırımları çekme potansiyelinin de olduğu düşünüldüğünde, mineral bazlı faaliyet gösteren Mİ-OSB’nin Kütahya ilinde kurulması önerilmektedir. Kurulması önerilen OSB’nin madencilik firmaları için bir sinerji yaratması beklenirken, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması beklenmektedir.

    ZEKA Doğrudan destek faaliyetleri programı kapsamında desteklenen ve Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Maden İhtisas OSB kurulumuna yönelik ön fizibilite projesinin genel amaçları;

- Kütahya ili sürdürülebilir bilgi temelli rekabet gücü ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

- Kütahya ilinde bulunan madencilik firmalarının birlikteliklerinin sağlanarak Mİ-OSB’de toplanması,

- Rekabet gücünün artırılmasına yönelik,  OSB imkân ve teşviklerden yararlanılması ile birim maliyetlerin azaltılması,

- Katma değeri yüksek maden esaslı konsantre, mamul ve yarı mamul üretimine yönelik teknolojik yeniliklerin kullanılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasıdır.


Haberin Resimleri

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 836
Bugün Tekil : 1198
Bugün Toplam: 1232
Genel Toplam: 3337562