Haberler

AB Projesi Kapanış Toplantısında Sertifika Töreni Valimizin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2013
Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp AB Ulusal Ajans tarafından kabul edilen "Üniversite-Sanayi-Kamu İş Birliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması" isimli Leonardo Vinci Hareketlilik projesinin kapanış toplantısında proje katılımcılarına sertifikaları verildi.
 

Proje ortağı olarak Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Genç İşadamları ve Yöneticileri Derneği yer aldı. Proje katılımcısı 38 kişinin, 15 kişi Almanya, 13 kişi Belçika, 10 kişide Finlandiya ülke gezilerine katıldı. Ziyaret edilen ülkelerde Üniversiteler, Araştıma Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları ve Dernek ziyaretleri gerçekleştirilerek Üniversite-Sanayi İşbirliği uygulamalarını incelediler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban KÜÇÜKGÜMRAH, Proje hakkında bilgiler vererek Üniversite-Sanayi Kamu İşbirliği ile ilgili Türkiye’de ilk defa AB Projesi kendileri tarafından yapıldığını belirtirek , proje ortakları kurmlara ve programa katılan herkese teşekkür etti. Valimiz Sayın Şerif Yılmaz konuşmasında şunları ifade etti; '' Bu gün bir projenin kapanışında bir araya geliyoruz. 25 yıl önce Avrupaya gittiğimizde sorguya çekiliyorduk. Bugün ki şartlarla arasında büyük farklar olduğunu, Ülkemizin gelmiş olduğu seviyeyi görmek açısından çok önemli bir proje gezisiydi. Bundan sonra ki çalışmalarımız bu seviyeyi daha yukarılara çıkarmak için olacaktır. Artık 81 İlimizde de üniversite var. Üniversiteler, sadece öğrenci yetiştirmek için kurulan kuruluşlar değil, şehirlerin her anlamda lokomotifleridir. Şehirlerin gelişmesinde ve kalkınmasında hem maddi, hem manevi olarak, sosyal düzeyi değiştiren, öncü ve rehber yapılardır. 4 yıldır Vali olarak, 27 yıldır da mesleki anlamda ülkeme hizmet etmekteyim. Hiçbir Avrupa Birliği Projesi kapsamında yurtdışına gitmedim.

Avrupa Birliği projesi kapsamında ilk defa gitmiş oldum. Kısa süre içerisinde gerçekleşen bu ziyaretin bile birçok güzel projeye, faaliyete sebep olacağını düşünüyorum. Katılımcıların bile kendi aralarında bağlar oluşturup yeni fikirlere ve yeniliklere yol gösterici olacağını görüyorum. İlimiz yetişmiş insan gücünü içinde barındıran bir yapıda. Üniversitemizde ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasındadır. Bunları birleştirip güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Sanayicimiz var, sermayemiz var ama hala bir sanayi şehri değiliz. Bunun hayata geçirilmesi için hep beraber iş birliği içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ki 2023 hedefini sağlamamız açısından daha hızlı ilerleyebilelim. Gittiğimiz ülkelerde yapılan çalışmaları gördükten sonra, bizler eğer aynı seviyede çalışmaya devam edersek, rekabet edemez ve ilerleyemeyiz. Hem sanayicimizin, hem üniversitemizin, hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın, kısaca tüm karar verme mercilerimizin, yeni ufuklara, yeni vizyonlara, yeniliklere ihtiyacı var.

Gittiğimiz yerlerde gördüklerimizi ülkemize uyarlayarak çalışmamız gerekiyor. Bu ortamları devamlı oluşturarak bilgi akışını ve paylaşımını sağlamalıyız. Ayrıca şunu önemle belirtmek isterim ki; Avrupa Birliği hibelerinden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Değerli öğretim üyelerimize de bu noktada büyük görevler düşüyor. Avrupa Birliğinden almamız gereken kaynakların büyük bir kısmı geri gidiyor. Bu kaynakların Türkiye’ye aktarımı için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. 2014’ten itibaren bu hibe programından çıkıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler için yapılan hibe programlarından gerektiği şekilde istifade edilmelidir.

Değerli hocalarımıza da; hem sanayicilerimize, hem de kamu kurum ve kuruluşlarına bu noktada yön gösterici, yardımcı olma görevi düşüyor. Son olarak tüm katılımcılara ve misafirlere bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. " diyerek sözlerini noktaladı Sertifikalar Vali Şerif YILMAZ, DPÜ Rektörü Ahmet KARAASLAN, ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban KÜÇÜKGÜMRAH tarafından proje katılımcılarına takdim edildi. Katılımcıların yurt dışı görüntüleri sunularak yemeğe geçildi.


Haberin Resimleri

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 1426
Bugün Tekil : 1167
Bugün Toplam: 1201
Genel Toplam: 3337531