Önsöz

Önsöz

Kalkınmanın temeli sanayidir gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan “Kütahya Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması” projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kabul edilmiştir.

Yapmış olduğumuz bu sanayi envanteri çalışması; girişimcilere, yatırımlara ve teşvik sistemine yön vererek ilin sanayi stratejisinin belirlenmesine kaynak oluşturacaktır. Ayrıca KOBİ’lerin, yabancı yatırımcıların politika oluşturan kurum ve kuruluşların doğru karşılanabilir güncel verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve bilgiye dayalı gelişmenin sağlanabilmesine katkı sunacaktır.

Bu nedenle hazırlanan proje kapsamındaki çıktılar; Kütahya ilinin sanayisinin, hedeflenen noktaya ulaşmasında mihenk taşı olacaktır.

Üç ay gibi kısa bir sürede, ilimiz maliye kayıtları (nace kodu baz alınarak), İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından 1. ve 2. Sınıf GSM ruhsatı alan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından üretim ruhsatı almış firmaların tespiti ile 2.100 adet işyerinde faaliyet tespiti yapılmıştır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği 550 adet sanayi tesisi tespit edilmiştir. Bu firmalara tarafımızdan hazırlanan 60 soruluk anket uygulanmış olup, çıkan sonuçlar değerlendirilerek www.kutahyasanayi.net adresli Kütahya Sanayi Portalı oluşturulmuştur.

“Dünyada yıldızı parlayan ülkemizin, zincirlerini kırmaya çalışan Kütahya’sı” diye tarif ettiğimiz kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan ilimiz, inanıyoruz ki önümüzdeki yıllar içerisinde her yöndeki mevcut potansiyelini harekete geçirerek refah düzeyi yüksek, gayri safi milli hasıladaki payı maksimum bir il olacaktır, bu istenilen hedefe ulaşmada bizlerinde yapmış olduğu bu sanayi portalının faydalı olması, bizi asıl mutlu ve memnun edecek husustur.

Yapmış olduğumuz bu kapsamlı www.kutahyasanayi.net Kütahya Sanayi Portalı çalışmasında emeği geçen tüm İl Müdürlüğü Personelimize ve proje kapsamında iş yaptırdığımız müstecirlere, Projeye maddi destek sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine çok teşekkür eder, Türkiye’de ilk defa bir şehire ait olacak olan Kütahya Sanayi Portalının faydalar sağlamasını temenni ederek, saygılarımızı sunarız.

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 7514
Bugün Tekil : 1976
Bugün Toplam: 2057
Genel Toplam: 3541443