Üniversite

Üniversite

03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya il merkezinde: Evliya Çelebi Merkez ve Germiyan Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye, 11 ilçede de ayrı bina ve yerleşke alanlarına sahiptir. Evilya Çelebi Merkez Yerleşkesi, 7500 dekarın üzerinde bir alanda kurulmuştur.

Giriş kapısının karşısında, kapı ile aynı aksta Rektörlük binası yer almaktadır. Meydanın sağ ve sol tarafında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve bu fakültelerin dekanlık ve öğretim binaları bulunmaktadır. Meydanda giriş kapısı ile Rektörlük binası arasında beş adet havuz yapılmıştır. Havuzlar ile Rektörlük binası arasında Üniversitemizin simgesi olan Atatürk ve Dumlupınar Anıtı bulunmaktadır.

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Simav Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakültesi olmak üzere 10 Fakülte, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü ve Kütahya, Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Hisarcık, Domaniç, Altıntaş, Şaphane, Pazarlar ve Çavdarhisar Meslek Yüksekokulları üzere 11 meslek yüksekokuluyla eğitim-öğretim vermektedir.

346.313 m2’lik fiziki ve 7.541.371 m2’lik açık alanda; 46 Profesör, 104 Doçent, 318 Yardımcı Doçent,321 Araştırma Görevlisi, 242 Öğretim Görevlisi, 79 Okutman, 12 Uzman, 767 İdari Personel ile, 17.604 Ön Lisans, 25.258 Lisans, 3.007 Lisansüstü ve 352 Doktora öğrencisi olmak üzere toplamda 46.221 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Kaynak: http://www4.dpu.edu.tr

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 4739
Bugün Tekil : 1990
Bugün Toplam: 2071
Genel Toplam: 3541457