Kütahya Valisi Önsözü

Kütahya Valisi Önsözü

Teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden yararlanarak yeni alanlar ve ürünler yaratma yarışı her geçen gün daha ileri bir boyuta ulaşırken, bu yolla erişilen güç milletler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da beraberinde getirmektedir. Bu yarışta başarılı olmanın temel şartları sürekli kalite, ileri teknolojiye ulaşma, ürün çeşitliliği, eğitimli ve nitelikli iş gücü ve ucuz maliyet olarak belirginleşmektedir. Geçmişte oluşmuş hammadde ve emek yoğun bir sanayi yerine, günümüzde bilgi ve teknolojinin üretimi, geliştirilmesi ve transferine dayalı kalitenin ön plana çıktığı yeni bir sanayi anlayışı etkin olmaktadır.

Türk sanayisi, dış pazarlarda hatırı sayılır bir boyutta yer edinmekle birlikte hedeflenen noktaya ulaşabilmiş değildir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak adına küresel rekabet ortamı içerisinde sanayimizi diğer ülkelerin önüne, hedeflenen yere ulaştırmak için yapacağımız işlerin başında daha etkin ve rekabet edebilir bir sanayi oluşturmaya çalışmak gelmektedir. Bu noktaya ulaşmak için oluşturulan milli sanayi stratejisi çerçevesinde, sistematik bir süreç ile kamu, özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, çalışanlar ve bütün insanlarımız eşgüdümlü bir şekilde bu sürecin paydaşları olarak yer almalıdır.

Ülke kalkınmasında milli sanayi stratejine uygun olarak bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, mevcut kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin  yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için mevcut sanayi profilinin ortaya konması, eldeki verilere göre, doğru teşviki, sağlıklı yatırım kararlarının alınması ve eldeki kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak mümkündür.

Bu çalışmayla, Kütahya ilinin mevcut sanayi envanterinin çıkartılması ile, Kütahya sanayisinin kılcal damarlarına kadar girilerek toplu bir bilgi havuzu oluşturulmuştur. Bu bilgi ve veriler,  ilin gelişme imkanı ve kabiliyeti geleceğe dönük stratejisini belirlemesinde kaynak teşkil edecektir. Aynı zamanda Kütahya Sanayisi ile ilgili her türlü bilgi ve gelişmenin KÜTAHYA SANAYİ PORTALI (www.kutahyasanayi.net) içerisinde bir arada sunulması yenilikçi (inovatif) ve gelişmeye dayalı bir ortam oluşturmuştur. Bu çalışmanın Kütahya sanayisine ve yatırımcısına yararlı olacağını umuyorum.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında bu projeyi yürüten Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müze ve bu projenin yazımında ve uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Şerif YILMAZ
Kütahya Valisi

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 4366
Bugün Tekil : 1962
Bugün Toplam: 2042
Genel Toplam: 3541428