BST İl Müdürü Sunuşu

BST İl Müdürü Sunuşu

Kalkınmanın temeli sanayidir gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan “Kütahya Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması” projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kabul edilmiştir.

Yapmış olduğumuz bu sanayi envanteri  çalışması;  girişimcilere, yatırımlara ve teşvik sistemine yön vererek ilin sanayi stratejisinin belirlenmesine kaynak oluşturacaktır. Ayrıca KOBİ’lerin, yabancı yatırımcıların politika oluşturan kurum ve kuruluşların doğru karşılanabilir güncel verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve bilgiye dayalı gelişmenin sağlanabilmesine katkı sunacaktır.

Bu nedenle hazırlanan proje kapsamındaki çıktılar;  Kütahya ilinin sanayisinin, hedeflenen noktaya ulaşmasında mihenk taşı olacaktır.

Üç ay gibi kısa bir sürede, ilimiz maliye kayıtları (nace kodu baz alınarak), İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından 1. ve 2.  Sınıf GSM ruhsatı alan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından üretim ruhsatı almış firmaların tespiti ile 2.100 adet işyerinde faaliyet tespiti yapılmıştır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği 550 adet sanayi tesisi tespit edilmiştir. Bu firmalara tarafımızdan hazırlanan 60 soruluk anket uygulanmış olup, çıkan sonuçlar değerlendirilerek www.kutahyasanayi.net adresli Kütahya Sanayi Portalı  oluşturulmuştur.

“Dünyada yıldızı parlayan ülkemizin, zincirlerini kırmaya çalışan Kütahya’sı”  diye tarif ettiğim kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan ilimiz, inanıyorumki  önümüzdeki yıllar içerisinde her yöndeki mevcut potansiyelini harekete geçirerek  refah düzeyi yüksek, gayri safi milli hasıladaki payı maksimum  bir il olacaktır, bu istenilen hedefe ulaşmada bizlerinde yapmış olduğu bu sanayi portalının  faydalı olması,  bizi asıl mutlu ve memnun edecek husustur.

Yapmış olduğumuz bu kapsamlı  www.kutahyasanayi.net  Kütahya Sanayi Portalı çalışmasında emeği geçen İl Müdürlüğü Personelime ve proje kapsamında iş yaptırdığımız müstecirlere, Projeye maddi destek sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine çok teşekkür eder, Türkiye’de ilk defa bir şehire ait olacak olan Kütahya Sanayi Portalının faydalar sağlamasını temenni ederek, saygılar sunarım.

Şaban KÜÇÜKGÜMRAH
Makine Yüksek Mühendisi
Bilim, Sanayi, ve Teknoloji İl Müdürü
Proje Koordinatörü

Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

 

Adres: Kütahya Valilik Binası, Kat:3
Telefon: (274) 223 15 47
Faks: (274) 224 21 38
e-Posta: stmkutahyail@sanayi.gov.tr
Sayfa Gösterimleri
Bu Sayfa : 4409
Bugün Tekil : 1987
Bugün Toplam: 2068
Genel Toplam: 3541454